A. LISIECKA: 510-083-686; M. LANGO: 601-420-702

Formy współpracy

1. Umowa o stałą obsługę prawną

Cena usługi jest niższa niż w przypadku pojedynczych zleceń. Zapewnia stałą obsługę "na każde zapytanie" w trakcie obowiązywania umowy. Ta forma pozwala firmie korzystającej z usługi mieć poczucie stałego nadzoru nad jej sprawami i natychmiastowego reagowania na pojawiające się problemy. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z klientem. Jest to najczęściej wynagrodzenie ryczałtowe określane miesięcznie, godzinowo lub zadaniowo.

2. Zlecenia incydentalne

Jednorazowa porada, jednorazowe sporządzenie pisma lub inna odrębna usługa. Cena indywidualnie ustalona w zależności od zlecenia. Najczęściej jest to wynagrodzenie ryczałtowe lub wynagrodzenie według wykonanych czynności. 

Wynagrodzenie

1. Pierwsza porada prawna - koszt w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i wartości sporu od 50 do 300 zł netto. W przypadku zdecydowania się na prowadzenie sprawy przez kancelarię porada prawna jest gratis. 

2. prowadzenie sprawy na etapie przedsądowym i sądowym - wynagrodzenie ustalone indywidualnie w zależności od przedmiotu sprawy, szacowanego nakładu pracy, długości postępowania. Przedstawiając klientowi wysokość wynagrodzenia szczegółowo wskazujemy co wchodzi w zakres usługi oraz inne koszty ponoszone przez klienta (opłaty sądowe, skarbowe). Wysokość wynagrodzenia nie ulega zmianie w toku prowadzenia sprawy.

Płatność za usługę: jednorazowa lub ratalna (w zależności od możliwości klienta płatności ratalne ustalane są indywidualnie).


Wybierz dogodną formę współpracy:

a) ryczałt – Jest to określona z góry konkretna kwota wynagrodzenia, w ramach której Kancelaria realizuje ustalone z Klientem zlecenie, np. udzielenie porady prawnej, sporządzenie opinii prawnej, sporządzenie projektu umowy, sporządzenie pisma procesowego, zastępstwa przed sądem lub organem.

b) rozliczenie godzinowe– Wysokość tego typu wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego przez Kancelarię na spotkania z Klientem i na wykonanie na Jego rzecz zlecenia. Zależy od przyjętej stawki za jedną godzinę pracy. Ostateczna wysokość całkowitego zlecenia ustalana jest po realizacji zlecenia na podstawie szczegółowego zestawienia czynności, czasu poświęconego na ich wykonanie oraz ustalonej wymienionej stawki godzinowej. 

c) odpłatność za czynności  Wysokość tego tupu wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie za każdą czynność z osobna – jest to tzw. doraźna obsługa prawna.