A. LISIECKA: 510-083-686; M. LANGO: 601-420-702

Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Lisiecka od kilku lat świadcząca usługi o charakterze doradztwa prawnego tak przedsiębiorcom, jak i osobom fizycznym, współpracując z radcą prawnym Adamem Mazurkiewiczem specjalizującym się w ochronie danych osobowych na gruncie poprzedniego i obecnego stanu prawnego, proponuje wdrożenie procedury ochrony danych osobowych w Państwa firmie, tzw. RODO.

Problematyką ochrony danych osobowych zajmujemy się od lat, regularnie podnosząc swoje kwalifikacje. Zrealizowaliśmy wiele projektów wdrożenia dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Opracowana i wdrożona dokumentacja spotkała się z pozytywnymi rekomendacjami ze strony klientów.

Zespół Kancelarii w osobie radcy prawnego Marii Lango, Aleksandry Lisieckiej i Adama Mazurkiewicza sprawi, iż po realizacji niniejszej usługi Państwa przedsiębiorstwo będzie działało w zgodzie z literą prawa i stosownymi wymogami.

W ramach przyjętego harmonogramu działań przy pełnym wdrożeniu RODO, podejmowane będą następujące kroki:

I. Wstępny audyt danych osobowych

W celu wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych, niezbędne jest poznanie procesów w ramach których przetwarzają Państwo dane osobowe. Procesowi temu towarzyszy wstępna analiza w formie e – mailowej, identyfikacja i określenie m.in.:

- zbiorów danych osobowych, które są lub będą przetwarzane,

- systemów informatycznych i aplikacji, które są wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych.

Po zakończeniu czynności audytowych, definiowane są Państwa potrzeby oraz działania, które należy podjąć, aby przystosować proces do przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami RODO.

Termin realizacji: 1-2 tygodni

II. Przygotowanie i wdrożenie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych

RODO nakłada na każdy podmiot przetwarzający dane osobowe obowiązek prowadzenia specjalnie w tym celu przygotowanej dokumentacji. W ramach usługi przygotujemy i wdrożymy dokumentację obejmującą Politykę ochrony danych osobowych uwzględniającą Państwa charakter, procedury przetwarzania danych osobowych, instrukcje zarządzania systemami informatycznymi, klauzule informacyjne, stosowne regulaminy, rejestry czynności, upoważnienia do przetwarzania danych, wzory umów powierzenia danych osobowych podmiotom współpracującym z Państwa firmą. Przygotowana dokumentacja będzie dostosowana do Państwa potrzeb, a jednocześnie będzie zawierała wzory wprowadzonych dokumentów.

Termin realizacji kolejne:  3-6 tygodni

III. Zapoznanie pracowników firmy z ochrony danych osobowych

Zapoznanie pracowników firmy z ochroną danych osobowych przeznaczone jest dla wszystkich osób przetwarzających dane osobowe. Celem powyższego jest przekazanie pracownikom firmy wiedzy, pozwalającej na przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie do wymogów nakazanych przepisami w tym zakresie. Prezentacja z praktycznymi przykładami, możliwość prowadzenia dyskusji.

W przypadku opcjonalnego powołania wewnętrznego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przewiduje się przeszkolenie osoby wyznaczonej na to stanowisko co do zakresu obowiązków oraz wymaganej dokumentacji.

Termin realizacji: kolejny 7-8 tydzień

 

IV.  Konsultacje po wdrożeniu dokumentacji

Obejmują mailowe lub telefoniczne wsparcie z zakresu bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w zakresie:

- doraźnej merytorycznej pomocy,

- bieżącą informację dotyczącą aktualizacji obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych

Powyższe konsultacje z zakresu ochrony danych osobowych dotyczą okresu sześciu miesięcy, liczonego od dnia zakończenia wdrażania systemu ochrony danych osobowych w ramach oferowanej usługi. Po upływie tego okresu możliwe jest jego przedłużenie na uzgodnionych warunkach np. w formie ryczałtu pieniężnego.

Oferta nie obejmuje wykonywania obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jednak na życzenie klienta istnieje taka możliwość na odrębnie uzgodnionych warunkach.

Wskazane wyżej terminy realizacji prac są terminami orientacyjnymi, ustalane są indywidualnie z każdym Klientem.

W razie pytań o szczegóły współpracy, w celu umówienia spotkania lub podpisania umowy prosimy o kontakt e – mailowy:

BIURO@KANCELARIA-LL.PL lub telefoniczny: 510 083 686, 601 420 702,                    604 092 659.

W załączeniu Cennik usług przy różnych formach współpracy.

Z poważaniem,

Zespół Kancelarii 


CENNIK  USŁUG

     I. Opracowanie wymaganej dokumentacji oraz pełne wdrożenie RODO, obejmujące:

Audyt wstępny,

Analizę zawartych umów z kontrahentami pod kontem wymogów RODO (przyjęty zakres przetwarzania danych osobowych, konieczność zawarcia umów powierzenia).

Opracowanie wymaganej dokumentacji imiennej a następnie jej wdrożenie.

Zapoznanie pracowników z tematem ochrony danych osobowych.

W naszej ofercie, w cenie dodatkowo: przygotujemy umowę powierzenia dla Ciebie jako procesora, jeżeli tego wymaga forma prowadzonej działalności i linia współpracy z klientem (np. biura rachunkowe), przygotujemy dokumenty dla spółek zależnych (ścisła zależność kapitałowo-osobowa): łącznie (współadministrowanie) lub rozłącznie (w formie wzorów do wdrożenia). 

Koszt uzależniony m.in. od wielkości firmy i skali przetwarzanych danych - od 3.000,00zł

II. Skrócona wersja wdrożenia RODO, tj. bez analizy zawartych umów cywilnoprawnych w tym umów powierzenia jak też bez przeprowadzenia szkolenia. Dokumenty sporządzone dla firmy są przyporządkowane rodzajowo (stanowiskami), nieimiennie.

      Koszt uzależniony m.in. od wielkości firmy i skali przetwarzanych danych - od 2.000,00zł

III. Komplet wzorów dokumentów, bez ich wdrożenia – od 1.270,00zł

IV. Audyt wstępny, kontrolny, okresowy, od 1.000,00 zł

Audyt wstępny – przed przystąpieniem do wdrożenia RODO w firmie (dla przedsiębiorców, którzy nie mają wdrożonego RODO). Ocena struktury firmy, pozyskiwanych i przetwarzanych danych, ocena ryzyka naruszenia danych osobowych.

Uwaga, w przypadku podjęcia współpracy w zakresie wdrożenia RODO, audyt wstępny zostanie skalkulowany w cenie łącznej.

Audyt kontrolny – analiza wdrożonego RODO (dotyczy oceny stanu dokumentacji i  faktycznej ochrona danych osobowych w firmie). Opisowa, szczegółowa ocena zastosowanych rozwiązań w kontekście teoretycznej i praktycznej ochrony danych w przedsiębiorstwie.

Audyt okresowy – Opisowa, szczegółowa ocena zastosowanych rozwiązań w kontekście teoretycznej i praktycznej ochrony danych w przedsiębiorstwie. Konieczna dla zwłaszcza dużych przedsiębiorców przetwarzających znaczny zakres danych, a w szczególności danych wrażliwych; zalecane raz w roku.

Każda z podanych wersji I do IV, na życzenie klienta może być indywidualnie skonfigurowana.

Podane ceny przy wyborze poszczególnych wariantów współpracy są kwotami netto bez podatku VAT.